Mental träning som en naturlig del av skoltiden

 
image_6483441-5.JPG
 
 

Flexibla lösningar för alla typer av skolor

Jag kommer ut och träffar elever och lärare på högstadie- och gymnasieskolor. För att så ett frö till att tillsammans vilja jobba för en välmående skolmiljö! 

Vad som erbjuds

• Forskningsbaserade övningar för att kunna hantera stressfyllda situationer. 

• Hälsofrämjande metoder för att stärkas både mentalt och fysiskt. 

• Konkreta verktyg som man enkelt kan ta med sig i sin vardag. 

• Varje besök skräddarsys utifrån just er skolas förutsättningar och behov. 


Varför yoga och andningsträning i skolan

• Sänker stresshormoner.

• Stärker kroppen och ökar blodcirkulationen, vilket är nyttigt när man sitter still länge.

• Hjälper till att öka koncentrationsförmågan.

Varför mental träning i skolan 

• Skapar tid för reflektion över sitt egna välmående.

• Skapar möjlighet till att växa som person.

• Hjälper till att höja motivationen, och i sin tur skolresultaten.

 
 

Yogiteens paket


Stretch 

• Allt från enstaka yogapass (rekommenderad tid 75-90 min), till en gång i veckan under X antal veckor. 

• Vi jobbar med andning, styrka, balans och smidighet.

• Alla yogar utifrån sin egna förmåga. Vi släpper allt som har med prestation att göra och landar i våra egna kroppar, utan att jämföra oss med andra. 

• Passar både elevgrupper och lärargrupper. 


Breathe 1

• Workshop, rekommenderad tid 120-150 min.

• Yogan integreras med övningar i andning och mental träning.

• Passar både elevgrupper och lärargrupper.


Breathe 2 

• Aktiv föreläsning om stress och tankarnas kraft, rekommenderad tid 120-150 min.

• Teori varvas med reflektionsövningar, avslappning, andning och rörelse. 

• Passar både elevgrupper och lärargrupper.


Focused 

• Ämnespaket

• Utformat med övningar som är kopplade till kursplaner i ämnen som vidrör hälsa. Till exempel idrott, naturkunskap, psykologi och mental träning. 

• Exempel på centralt innehåll som passar detta paket: 

Psykologi 1: Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering.

Idrott och hälsa 1: Spänningsreglering och mental träning.


Serenity

• Yogiteens som en del av er skolmiljö.

• Skräddarsytt halvårs eller helårspaket utefter er skolas förutsättningar och behov.

• Yogapass X antal gånger/termin.

• Workshops X antal gånger/termin.

• Föreläsningar X antal gånger/termin.


Paketen kan också skräddarsys efter de unika behov och förutsättningar som finns på just din skola. Maila mig på sofia@yogiteens.se för upplägg och offert.