Våra ungdomar mår allt sämre

 
image_6483441-3.JPG
 
 

Och det går åt fel håll

Alltför många elever är stressade och mår dåligt. Enligt socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 procent på tio år. Över hälften av flickorna i åldern 13–15 år har återkommande psykosomatiska symptom, och för pojkarna i samma ålder är andelen en tredjedel. Ökningen av psykisk ohälsa är mer omfattande i Sverige än i våra nordiska grannländer, enligt en färsk rapport från Folkhälsomyndigheten. En del av anledningen till detta är brister i skolans funktion, men också en ökad medvetenhet om de ökade krav som ungdomarna står inför efter avslutad skoltid. 

Tyvärr kommer inte detta som någon nyhet för de allra flesta som jobbar inom skolvärlden. Sedan 2010 har jag jobbat som undervisande gymnasielärare i psykologi, mental träning och idrott & hälsa. Under denna tid har jag bevittnat denna växande psykiska ohälsa bland eleverna. Och känt mig otillräcklig. 

Nu får det vara nog. Den negativa trenden måste brytas - nu.

 
 

Redskap för att klara av sin stressfyllda vardag

 
4CBBC1BE-9353-4216-8A57-5F4639851041.jpeg
 
 

Under tiden som Förstelärare i hälsa drev jag igenom att skolan skulle erbjuda en kurs i mental träning. Vilket slutade i att ⅓ av alla kommande årskurs treor valde kursen. Vilket säger något om behovet som finns. Ungdomarna behöver få redskap för att kunna klara av sin stressfyllda vardag. 

”Sofia har en förmåga att få en att släppa all stress, och bara landa i kroppen för en stund. Många av övningarna har hjälpt mig att våga göra sånt som jag trodde var omöjligt.” Anna

Utöver en kurs i mental träning, erbjöd förstelärarskapet elever och lärare övningar i yoga, andning och mental träning som man enkelt kunde använda sig utav före, under, eller efter en lektion. Tillsammans, eller individuellt. Något som också blev poppis bland eleverna var att göra någon av övningarna inför ett viktigt prov. 

Arbetet blev omtyckt hos både elever och lärare, där många uttryckte; att så lite kunde göra så stor skillnad. Som till exempel hur 5 minuters andningsövning kunde sätta en positiv prägel på en lektion. Eleverna märkte skillnad på sitt humör, sin koncentration och prestation. Lärarna likaså, men främst att det blev ett mycket lugnare klassrumsklimat där eleverna kunde koncentrera sig. Det blev helt enkelt en mer välmående skolmiljö, både för elever och lärare. 

”När livet är tufft, och när tankarna äter upp en kan Sofias yoga få en att vända. Att vända till det positiva. Hon har lärt mig mycket, och det viktigaste är nog att lyssna inåt och lita på min inre intuition.” Siri

Jag nöjer mig inte här. Utan fler skolor ska få möjligheten att ge detta till sina elever. Vi måste förändra tillsammans.